Hội viên nghèo xin ra khỏi hộ nghèo“Giàu xin được nghèo” cụm từ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Để được ưu đãi, để được nhận các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, tìm mọi cách để có được tờ Giấy Chứng  nhận  hộ nghèo. Những suy nghĩ ích kỉ, lợi ...