Chiều ngày 30/11/2023 tại nhà văn hóa thôn Bản Chang, xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn đã tổ chức thành công và có hiệu quả hội nghị truyền thông về Luật hôn nhân và gia đình Hội nghị nhấn mạnh trọng tâm hướng tới việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn ...